Specials archive » Lidl — Ireland

RSS Feed

Taste of Asia — 16 Jul 2018

VITASIA Stir-Fry Vegetables (€1.99)

VITASIA Crispy Duck (€5.99)

VITASIA Asian Ready Meals (€2.49)

VITASIA Spring Rolls (€1.49)

VITASIA Sushi Kit (€4.99)

VITASIA Soy Sauce (€0.99)

OCEAN SEA Luxury Smoked Salmon (€3.45)

DELUXE Irish Organic Smoked Salmon (€3.19)

VITASIA Mini Dragon Fruit Ice Creams (€2.49)

VITASIA Asian Flavoured Ice Cream (€1.99)

VITASIA Tortilla Chips (€0.99)

VITASIA Japanese Green Tea (€1.79)