Specials archive » Lidl — Northern Ireland

RSS Feed

Taste of Asia — 16 Jul 2018

VITASIA Stir-Fry Vegetables (€1.79)

VITASIA Crispy Duck (€5.99)

VITASIA Basmati Rice (€4.99)

DELUXE Organic Smoked Salmon (€2.99)

OCEAN SEA Luxury Smoked Salmon (€3.99)

VITASIA Soy Sauce (€0.99)

VITASIA Chow Mein Noodles (€0.79)

VITASIA Spring Rolls (€1.39)

VITASIA Mini Dragon Fruit Ice Creams (€1.99)

VITASIA Asian Flavoured Ice Cream (€1.99)