Specials archive » Lidl — Ireland

RSS Feed

May 2019

Summer Garden — 2 May 2019

Surf's Up — 6 May 2019

Kids' Corner — 6 May 2019

Iberian Wine Cellar — 9 May 2019

DIY Deals — 9 May 2019

Tapas For Less! — 13 May 2019

Shine Bright — 13 May 2019

Step Into Summer — 13 May 2019

Sweet Dreams — 13 May 2019

Kitchen Deals — 16 May 2019

Summer Sports — 16 May 2019

Get Creative — 16 May 2019

Summer Style — 16 May 2019

DIY Deals — 20 May 2019

Trim & Tidy — 20 May 2019

Get Camping — 23 May 2019

We Love Summer Garden Games — 23 May 2019

23 May 2019

DIY Deals — 27 May 2019

We Love Summer Textiles — 27 May 2019

30 May 2019

30 May 2019